מסמכים משפטיים מסמכים בתחום החינוך

מסמכים משפטיים מסמכים בתחום החינוך הקשורים לשימוש ביומנים אלקטרוניים, שמירת פרטים אישיים של התלמידים, יישום דרישות של משרד החינוך